THẢM LƯỚI DỪATHẢM LƯỚI DỪA

Thảm lưới xơ dừa dệt từ những sợi chỉ xơ dừa được se thành dây đơn, hoặc dây đôi loại hai sợi đơn xoắn lại.


- THÀNH PHẦN:

Sợi chỉ xơ dừa

- CÔNG DỤNG:

Thảm lưới dừa được sử dụng trong ngành xây dựng; che phủ đồi trọc, ngăn chặn xói mòn.

- ĐIỂM NỔI BẬT:

Từ những sợi chỉ xơ dừa được se thành dây đơn, hoặc dây đôi loại hai sợi đơn xoắn lại, sau đó đưa dây vào khung, dệt thành những tấm lưới theo từng yêu cầu của khách hàng.