Sản phẩm

Beinco

Sản phẩm BEINCO

NƯỚC CỐT DỪA ORGANIC

Dung tích: 400ml 

Độ béo: 5%-7%, 12%-14%, 17%-19%

Chứng nhận: BRC, IFS, FDA, HALAL, KOSHER, ORGANIC

Dung tích     400ml
Đóng gói     Lon thiếc, nắp bật tiện dụng
Hạn sử dụng     24 tháng
Chứng nhận     BRC, IFS, FDA, HALAL, KOSHER, ORGANIC
Giá     Liên hệ
Mẫu thử     Hỗ trợ
Đóng hàng     24 lon/thùng
Tải hàng     1,800 thùng/container 20'
Năng lực cung cấp     120 container 20'/tháng
Điều khoản thương mại     FOB, cảng TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam (Incoterms 2010)
Phương thức thanh toán     Thanh toán T/T

Chi tiết Chi tiết
NƯỚC CỐT DỪA ĐẬM ĐẶC ORGANIC

Dung tích: 300ml, 400ml 

Độ béo: 20& - 22%

Chứng nhận: BRC, IFS, FDA, HALAL, KOSHER, ORGANIC

Dung tích     300ml, 400ml
Đóng gói     Lon thiếc, nắp bật tiện dụng
Hạn sử dụng     24 tháng
Chứng nhận     BRC, IFS, FDA, HALAL, KOSHER, ORGANIC
Giá     Liên hệ
Mẫu thử     Hỗ trợ
Đóng hàng     24 lon/thùng
Tải hàng     1,800 thùng/container 20'
Năng lực cung cấp     120 container 20'/tháng
Điều khoản thương mại     FOB, cảng TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam (Incoterms 2010)
Phương thức thanh toán     Thanh toán T/T

Chi tiết Chi tiết
CREAMER DỪA BÉO ĐẶC ORGANIC

Dung tích: 300 gram

Độ béo: 20% - 22%

Chứng nhận: BRC, IFS, FDA, HALAL, KOSHER, ORGANIC

Dung tích     300 gram
Đóng gói     Lon thiếc, nắp bật tiện dụng
Hạn sử dụng     24 tháng
Chứng nhận     BRC, IFS, FDA, HALAL, KOSHER, ORGANIC
Giá     Liên hệ
Mẫu thử     Hỗ trợ
Đóng hàng     24 lon/thùng
Tải hàng     1,800 thùng/container 20'
Năng lực cung cấp     150 container 20'/tháng
Điều khoản thương mại     FOB, cảng TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam (Incoterms 2010)
Phương thức thanh toán     Thanh toán T/T

Chi tiết Chi tiết
NƯỚC CỐT DỪA

Dung tích: 400ml 

Độ béo: 5%-7%, 12%-14%, 17%-19%

Chứng nhận: BRC, IFS, FDA, HALAL, KOSHER, ORGANIC

Dung tích     400ml
Đóng gói     Lon thiếc, nắp bật tiện dụng
Hạn sử dụng     24 tháng
Chứng nhận     BRC, IFS, FDA, HALAL, KOSHER, ORGANIC
Giá     Liên hệ
Mẫu thử     Hỗ trợ
Đóng hàng     24 lon/thùng
Tải hàng     1,800 thùng/container 20'
Năng lực cung cấp     120 container 20'/tháng
Điều khoản thương mại     FOB, cảng TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam (Incoterms 2010)
Phương thức thanh toán     Thanh toán T/T

 

 


Chi tiết Chi tiết
NƯỚC CỐT DỪA ĐẬM ĐẶC

Dung tích: 300ml, 400ml 

Độ béo: 20% - 22%

Chứng nhận: BRC, IFS, FDA, HALAL, KOSHER, ORGANIC

  Dung tích     300ml, 400ml
  Độ béo     20% - 22%
  Đóng gói     Lon thiếc, nắp bật tiện dụng
  Hạn sử dụng     24 tháng
  Chứng nhận     BRC, IFS, FDA, HALAL, KOSHER, ORGANIC
  Giá     Liên hệ
  Mẫu thử     Hỗ trợ
  Đóng hàng     24 lon/thùng
  Tải hàng     1,800 thùng/container 20'
  Năng lực cung cấp     120 container 20'/tháng
  Điều khoản thương mại     FOB, cảng TP Hồ Chí Minh, Việt Nam (Incoterms 2010)
  Phương thức thanh toán     Thanh toán T/T

 


Chi tiết Chi tiết
CREAMER DỪA BÉO ĐẶC

Dung tích: 300 gram

Độ béo: 20% - 22%

Chứng nhận: BRC, IFS, FDA, HALAL, KOSHER, ORGANIC

  Dung tích     300 gram
  Độ béo     20% - 22%
  Đóng gói     Lon thiếc, nắp bật tiện dụng
  Hạn sử dụng     24 tháng
  Chứng nhận     BRC, IFS, FDA, HALAL, KOSHER, ORGANIC
  Giá     Liên hệ
  Mẫu thử     Hỗ trợ
  Đóng hàng     24 lon/thùng
  Tải hàng     1,800 thùng/container 20'
  Năng lực cung cấp     150 container 20'/tháng
  Điều khoản thương mại     FOB, cảng TP Hồ Chí Minh, Việt Nam (Incoterms 2010)
  Phương thức thanh toán     Thanh toán T/T

Chi tiết Chi tiết
CƠM DỪA SẤY KHÔ

Kich cỡ: Fine, Medium, Flakes, Chips

Độ béo: béo cao (≥63%)

Chứng nhận: BRC, IFS, HALAL, KOSHER, ORGANIC

  Khối lượng tịnh     7kg - 50kg
  Đóng gói     Đóng bao PE, bao giấy bên ngoài, lớp PP ngoài cùng
  Hạn sử dụng     12 tháng
  Chứng nhận     BRC, IFS, HALAL, KOSHER, ORGANIC
  Giá     Liên hệ
  Mẫu thử     Hỗ trợ
  Đóng hàng     25kg/bao
  Tải hàng     12 tấn/container 20'
  Năng lực cung cấp     830 tấn/tháng
  Điều khoản thương mại     FOB, cảng TP Hồ Chí Minh, Việt Nam (Incoterms 2010)
  Phương thức thanh toán     Thanh toán T/T

Chi tiết Chi tiết
CƠM DỪA SẤY KHÔ ORGANIC

Kich cỡ: Fine, Medium, Flakes, Chips

Độ béo: béo cao (≥63%)

Chứng nhận: BRC, IFS, HALAL, KOSHER, ORGANIC

  Khối lượng tịnh     7kg - 50kg
  Đóng gói     đóng bao PE, bao giấy bên ngoài, lớp PP ngoài cùng
  Hạn sử dụng     12 tháng
  Chứng nhận     BRC, IFS, HALAL, KOSHER, ORGANIC
  Giá     Liên hệ
  Mẫu thử     Hỗ trợ
  Đóng hàng     25kg/bao
  Tải hàng     12 tấn/container 20'
  Năng lực cung cấp     830 tấn/tháng
  Điều khoản thương mại     FOB, cảng TP Hồ Chí Minh, Việt Nam (Incoterms 2010)
  Phương thức thanh toán     Thanh toán T/T

Chi tiết Chi tiết
DẦU DỪA NGUYÊN CHẤT

Dung tích: 500 ml/chai, 190kg/phuy, 21 tấn/túi flexi

Đóng gói: 12 -24 chai/thùng

Chứng nhận: BRC, HALAL, KOSHER, ORGANIC

  Dung tích     500 ml/chai, 190kg/phuy, 21 tấn/túi flexi
  Đóng gói     12 - 24 chai/thùng
  Hạn sử dụng     24 tháng
  Chứng nhận     BRC, HALAL, KOSHER, ORGANIC
  Giá     Liên hệ
  Mẫu thử     Hỗ trợ
  Đóng hàng     N/A
  Tải hàng     N/A
  Năng lực cung cấp     250 tấn/tháng
  Điều khoản thương mại     FOB, cảng TP Hồ Chí Minh, Việt Nam (Incoterms 2010)
  Phương thức thanh toán     Thanh toán T/T

Chi tiết Chi tiết
DẦU DỪA NGUYÊN CHẤT ORGANIC

Dung tích: 500ml/chai, 190kg/phuy, 21 tấn/túi flexi

Đóng gói: 12-24 chai/thùng

Chứng nhận: BRC, HALAL, KOSHER, ORGANIC

  Dung tích     500ml/chai, 190kg/phuy, 21 tấn/túi flexi
  Đóng gói     12-24 chai/thùng
  Hạn sử dụng     24 tháng
  Chứng nhận     BRC, HALAL, KOSHER, ORGANIC
  Giá     Liên hệ
  Mẫu thử     Hỗ trợ
  Đóng hàng     N/A
  Tải hàng     N/A
  Năng lực cung cấp     250 tấn/tháng
  Điều khoản thương mại     FOB, cảng TP Hồ Chí Minh, Việt Nam (Incoterms 2010)
  Phương thức thanh toán     Thanh toán T/T

Chi tiết Chi tiết
SỮA DỪA UỐNG

Dung tích: 290ml, 490ml 

Độ béo: 3%-5%

Chứng nhận: FDA, HALAL

  Dung tích     290ml, 490ml
  Độ béo     3% - 5%
  Vị     Nguyên vị, dâu, thơm, xoài, mãng cầu, chuối, chocola, cà phê
  Đóng gói     Chai thủy tinh
  Hạn sử dụng     24 tháng
  Chứng nhận     FDA, HALAL
  Giá     Liên hệ
  Mẫu thử     Hỗ trợ
  Đóng hàng     24 lon/thùng
  Tải hàng     936 - 1,300 thùng/container 20'
  Năng lực cung cấp     80 container 20'/tháng
  Điều khoản thương mại     FOB, cảng TP Hồ Chí Minh, Việt Nam (Incoterms 2010)
  Phương thức thanh toán     Thanh toán T/T

Chi tiết Chi tiết
NƯỚC DỪA CÓ GA

Dung tích: 330ml, 500ml 

Đóng gói: 24 lon/thùng

Hạn sử dụng: 12 tháng

Dung tích     330ml, 500ml
Đóng gói     Lon nhôm, nắp bật
Hạn sử dụng     12 tháng
Chứng nhận     FDA, HALAL, KOSHER
Giá     Liên hệ
Mẫu thử     Hỗ trợ
Đóng hàng     24 lon/thùng
Tải hàng     2,280 thùng/container 20'
Năng lực cung cấp     125 contaier 20'/tháng
Điều khoản thương mại     FOB, cảng TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam (Incoterms 2010)
Phương thức thanh toán     Thanh toán T/T

 


Chi tiết Chi tiết
NƯỚC DỪA

Dung tích: 330 ml, 500ml

Đóng gói: 12 hoặc 24 lon/thùng

Hạn sử dụng: 24 tháng

 


Chi tiết Chi tiết
THẢM LƯỚI DỪA

Thảm lưới xơ dừa dệt từ những sợi chỉ xơ dừa được se thành dây đơn, hoặc dây đôi loại hai sợi đơn xoắn lại.


Chi tiết Chi tiết